Azure nam ponuja uporabo oblaka na spletu. Če želimo platformo uporabljati, moramo odpreti račun v oblaku Windows Azure. Ta nam omogoča varnost, zanesljivost, združljivost ter ekonomičnost. To je pri vsakem podjetju zelo pomembno. Kadar na novo odpremo podjetje, se moramo naučiti veliko zahtevnih stvari. Računalništvo v oblaku j storitev, ki svojim uporabnikom omogoča, da preko omrežja dostopajo do svojih računalniških virov. Sem spadajo omrežja, strežniki, pomnilniški viri, različne aplikacije in druge storitve, ki jih imamo naložene v oblaku.

Azure nudi določeni skupini ljudi procesorsko moč in prostor za shranjevanje podatkov. To skupino ljudi nato oskrbuje s storitvami, programsko opremo in zagotavljajo računanje preko omrežja. Če želimo biti napredni in zmogljivi si moramo zagotoviti račun Azure in tako bomo lahko brez težav konkurirali ostalim podjetjem.

ITIL je kratica za IT infrastructure library

ITIL predstavlja kvalitetno in natančno zbirko dokumentov, ki popisuje dobro prakso v upravljanju storitev informacijske tehnologije. Informacije so ljudem vedo pomenile zelo pomembno prednost. Kdor ima pri sebi pravilne informacije in dobre podatke, lahko pridobi veliko prednost pri določenem projektu ali prodaji ter omogoči svojemu podjetju kakovostno delovanje.

ITIL nam z informacijami pomaga tudi pri razvoju in napredku podjetja. Dobre informacije so ključ do velikega uspeha. IT znanje je glavni element kvalitetnih storitev in zelo hitrega odločanja. Tudi stranke in uporabniki začenjajo razumeti uporabnost IT-ja, zato le-ta pridobiva na veljavi. Ker je v življenju vedno potrebno napredovati, moramo v določeni fazi preizkusiti nove pristope in pridobiti nova znanja, ki nam bodo pomagala pri napredku.

ITIL je strnjena zbirka, kjer lahko najdemo sklope dobrih in slabih praks in tako pridobimo potrebna nova znanja, brez da bi šli čez napake, ki se pogosto dogajajo. Veliko podjetij ponuja uvajanje itil sistema za podjetja. Veliko informacij lahko dobite tudi na internetu.