Optimalni delovni in bivalni pogoji postajajo vedno pomembnejša komponenta kakovostnih bivalnih in poslovnih prostorov. Zato ni nič nenavadnega, da se mnogi uporabniki trudijo poskrbeti tako za optimalno temperaturo v prostoru kot tudi za nivo vlage zraka v prostoru. Ker pa postajajo poletja vedno bolj vroča, so postali hladilni agregati eden od najbolj učinkovitih načinov hlajenja prostorov in ustvarjanja optimalnih klimatskih pogojev v različno velikih prostorih.

Kadar govorimo o hlajenju prostorov, potrebujemo hladilno energijo, ki jo najpogosteje dobimo v obliki hladilne vode. Za njeno pripravo koristimo hladilne agregate. V tem primeru hladilna voda prihaja v prostor, ki ga želimo ohladiti, tisto vodo, ki se vrača iz prostora pa hladilni agregati ponovno ohladijo in jo ponovno pošljejo v prostor, kjer želimo hladiti. Hladilni agregati običajno delujejo s pomočjo električne energije, pri čemer je najpomembnejše razmerje med vloženo električno energijo in pridobljeno hladilno energijo, ki se odraža v koeficientu učinkovitosti.

Hladilni agregati s toplotno črpalko nudijo hlajenje in ogrevanje prostorov

Hladilni agregati uporabljajo za svoje delovanje različne vire, najpogosteje sta to voda in zrak, zato ločimo tudi hladilne agregate voda-voda in hladilne agregate voda-zrak. Medtem, ko so hladilni agregati voda-zrak namenjeni hlajenju pri visokih temperaturnih obremenitvah in hlajenju v industriji, pa hladilni agregati voda-voda v kombinaciji s toplotno črpalko predstavljajo hibridno napravo, ki se jo lahko hkrati uporablja tako za ogrevanje kot tudi hlajenje prostorov.

Prednosti hladilnih agregatov s toplotno črpalko je več. Med najpomembnejšimi je zagotovo ta, da tovrstni hladilni agregati omogočajo paralelno delovanje med obema sistemoma, ne da bi pri tem morali preklapljati med režimom hlajenja in ogrevanja. Delovanje hladilnih agregatov je izjemno učinkovito, zaradi česar je mogoče na zelo enostaven način znižati stroške energije, glede na potrebe po hlajenju oziroma ogrevanju pa je mogoče kombinirati večje število enot hladilnih agregatov. S tem je učinkovitost hlajenja in ogrevanja zagotovljena.