V primeru učnih težav se ni treba takoj osredotočiti na inštrukcije. Res je, da lahko te ponudijo zelo učinkovito rešitev, prav tako pa je možno, da bo šlo le za nepotrebne stroške brez pravega rezultata. Ne gre namreč za univerzalen odgovor, ki bi bil pravilen v vsakem primeru. Treba je premisliti o tem, kateri ukrep bo v določenem primeru ponudil najboljši rezultat, šele potem se odločimo.

Najbolj učinkovite so inštrukcije fizike, matematike in drugih naravoslovnih predmetov, pri katerih je veliko odvisno od predstavitve snovi. Mogoče je oblikovati različne naloge in vaje, pa tudi razlaga snovi lahko osvetli vsebino z različnih vidikov in pomaga pri razumevanju. Ker lahko oblikujemo naloge tudi na podlagi konkretnih primerov in si morda zamislimo in izvedemo celo praktične poskuse, so inštrukcije fizike pogosto zelo uspešne pri tistih, ki imajo sicer težave s sledenjem šolskemu delu. Ne gre namreč le za ponavljanje snovi, temveč za drugačno predstavitev. V tem oziru so inštrukcije fizike res najboljši ukrep v primeru učnih težav.

Kdaj pa inštrukcije niso potrebne? Treba je ugotoviti vzrok težav z učenjem. Možno je, da gre zgolj za nepozornost ali lenobo pri spremljanju šolskega dela, morda pa je pomanjkljivo domače delo. Ne pozabimo, da je treba šolsko delo dopolniti tudi doma, pa ne le z obveznimi domačimi nalogami. Posebej pri predmetih, pri katerih je učna snov v veliki meri sestavljena iz informacij, ki jih je treba poznati, je veliko odvisno tudi od lastnega truda. V tem primeru inštrukcije ne bodo mogle veliko pomagati, saj bodo le ponovno podaje snov, ki je bila v enaki obliki predstavljena že v šoli. Seveda si lahko še vedno obetamo določene koristi, ne moremo pa pričakovati drastičnega izboljšanja učnega uspeha. Splača se dobro premisliti, ali bodo inštrukcije učinkovite ali ne – včasih so idealna rešitev, včasih pa gotovo ne.