Ni se treba več truditi s papirji in neurejenim kupom informacij – danes so na voljo bistveno bolj elegantne in uporabne rešitve, ki omogočajo sledenje strankam ter uspešno trženje rednim in občasnim kupcem. Vse to je seveda zasluga sodobne tehnologije, ki na tem področju odpira veliko več opcij kot v preteklosti. Predvsem pa ponuja optimalen izkoristek zbranih podatkov, ki ne bodo le arhivsko gradivo, temveč pomembna poslovna inteligenca pri vsakodnevnem poslovanju.

Upravljanje odnosov s strankami se vse bolj seli v digitalni svet, kar sicer velja tudi za večino drugih aspektov vsakdanjega poslovanja. Tako imamo na voljo različne računalniške sisteme, ki nam ta opravila zelo poenostavijo. Običajno gre za razne programe za upravljanje podatkov, morda se bo odlično izkazal že osnovni e-arhiv, ki ga lahko uporabimo za tak namen, še boljše rezultate pa lahko pričakujemo od obsežnejših sistemov, ki s svojimi funkcionalnostmi nadomestijo ročno delo v praktično vsakem oziru. Predvsem je pomembno, da tak sistem omogoča učinkovito zbiranje, shranjevanje, obdelavo in uporabo podatkov. Že e-arhiv se pri tem dobro izkaže, še posebej kakšni naprednejši arhivi, ki omogočajo enostavno razporejanje, prikaz in uporabo shranjenih podatkov. Tako bodo zbrane informacije tudi dejansko uporabne, ne le varno shranjene.

Za učinkovito upravljanje odnosov s strankami je treba opraviti veliko dela, ki ga lahko preložimo na računalnik. To velja recimo za obveščanje strank, za sledenje naročilom in podobne opravke, pa tudi za naprednejše naloge, recimo sledenje trendom na dolgi rok in pripravo projekcij. Ravno zato bo osnovni e-arhiv verjetno nezadosten za ta namen, bolje bo za upravljanje odnosov s strankami izbrati celovit dokumentni sistem z naprednimi funkcionalnostmi. Na srečo je dovolj ponudbe, da bo vsako podjetje lahko našlo nekaj za svoje potrebe, tako da se ni bati, da prave rešitve ne bi bilo – nenazadnje je možno tak sistem izdelati tudi po naročilu.