Potovanja so priljubljena aktivnost. Skoraj polovica Slovencev se odloča za daljša zasebna potovanja. Največkrat se z doma odpravimo poleti, razlog je v veliki meri letovanje. Letni dopust se hkrati spreminja na več načinov. Že vrsto let so ljudem zanimiva potovanja v tujino z namenom preživetja letnega dopusta. Statistika beleži približno dve tretjini potovanj preko meja domovine, značilnost slednjih je, da so tudi dvakrat daljša od potovanj v Sloveniji. Kar je razumljivo, saj na bolj oddaljene destinacije ni smiselno hoditi za krajše časovno obdobje. Stroški potovanja se večanjem frekvence obiska večajo ter predstavljajo pomemben delež. Z podaljševanjem časa obiska se stroški znižajo v smislu njihove porazdelitve na vsak posamezen dan bivanja v tujini. Vsekakor pa so v smislu učinka lahko boljša izbira krajša potovanja v manj oddaljene kraje. Krajši čas potovanja pomeni, da imamo več časa za uživanje v izbrani destinaciji oziroma izbranemu cilju obiska. Dodatno so takšna potovanja boljša z vidika kakovosti potovanja. Velko bolj znana nam je pot, poznamo vreme in druge značilnosti, kar prispeva k višji kakovosti takšnega potovanja. Ker pogosto trajajo en dan, odpadejo tudi težave z nastanitvijo.

Najpriljubljenejša nastanitev so zasebne sobe

Nastanitveni objekti so nujno zlo, pri potovanjih daljših kot en dan. Med seboj so zelo različni, v osnovi se delijo na najete ter ne najete nastanitvene zmogljivosti. Priljubljenost je skoraj enaka, petinpetdeset odstotkov pripada najetim nastanitvenim zmogljivostim, petinštirideset pa ne najetim nastanitvenim zmogljivostim. Med ne najetimi so najbolj priljubljene zasebne sobe in apartmaji, predstavljajo četrtino vseh vrst nastanitev. Sledijo hoteli s sedemnajstimi odstotki ter kampi s trinajstimi odstotki. Med ne najetimi nastanitvenimi zmogljivostmi gre za lastno počitniško bivališče ali bivanje pri sorodnikih ali prijateljih. Triindvajset odstotkov je lastnih počitniških bivališč, dvaindvajset odstotni pa je delež pa predstavljajo ne najete nastanitvene zmogljivosti pri sorodnikih ali prijateljih. Potovanja lahko izboljšajo kakovost življenja, saj nudijo številne pozitivne učinke za zdravje človeka.
Zase najboljše potovanje si lahko izberete pri agenciji Oskar!