Številna podjetja, ki ogromno svojih sredstev vlagajo v raziskave in razvoj novih izdelkov, procesov in tehnologij, vedo, da je dobro, da svoje izume tudi pravno zaščitijo in patentirajo. Patent je tako izključna pravica fizične ali pravne osebe za nek izdelek, storitev ali tehnologijo, ki jim z drugimi besedami rečemo tudi izum. Edini način, s katerim naš izum postane patent, je tako prijava patenta.

 

Pri tem je najbolj pomembno, da je izum oziroma idejo možno patentirati, le če je ta dovolj inovativen, kar pomeni, da takšen izdelek ali tehnologija še ni bila nikoli razkrita. Prav tako je pomembno, da je industrijsko uporaben in tudi tržno zanimiv, kar pomeni, da ga je mogoče uporabljati tako v gospodarstvu, kmetijstvu ali drugi dejavnosti. Prijava patenta je zelo strog pravni postopek, ki zahteva temeljito preučitev postopka prijavljanja, veliko mero potrpljenja in dobro strategijo, pri čemer pa vam lahko pomaga tudi patentni zastopnik.

 

Kršitev blagovne znamke je kaznivo dejanje

 

Verjetno vsi poznate različne blagovne znamke po katerih prepoznate svoje najljubše izdelke. Če jih redno kupujete, ste potem že ugotovili, da ima vsaka blagovna znamka določen znak, logotip ali besedno zvezo po katerih jih ločite od ostalih izdelkov. Da pri uporabi takšnih znakov ne bi prišlo do zmešnjave in izkoriščanja, so blagovne znamke zaščitene oziroma zavarovane, zato je njihovo posnemanje lahko označeno kot kršitev blagovne znamke.

O kršitvi blagovne znamke govorimo, kadar pride do zavedne ali nezavedne uporabe vsakršnega znaka blagovne znamke, zato je priporočljivo preveriti ali je znak, simbol ali besedna zveza že registrirana kot blagovna znamka. To storite tako, da pogledate v register blagovnih znamk, ali pa celoten postopek registracije prepustite zastopniku znamk. Previdnost pri tem zagotovo ni odveč, saj je kršitev blagovne znamke kaznivo dejanje, za katerega kazensko odgovarjamo. Imetnik pravice do blagovne znamke poda ovadbo pri policiji ali državnem tožilstvu.