Slaba posojila so pogost pojav v poslovnem in podjetniškem svetu. Banke zagotavljajo kratkoročna in dolgoročna posojila svoji komitentom ter upajo, da jih bodo komitenti tudi v celoti poplačali. Banka namreč zasluži z obrestmi, ki jih prejme za posamezno posojilo. Odobritev posojila nosi v sebi tudi tveganje, ker banka na žalost ne more z gotovostjo vedeti, da bo neko podjetje ali nek posameznik pravočasno vrnil denar, ki mu ga je banka posodila.

Slaba posojila tako banki ne prinesejo nobenega dobička in tako tudi banka v nadaljevanju me more več izdajati novih posojil. Banka lahko predvideva, kdaj se posojilo ne bo v celoti vrnilo, ko opazi, da posojilojemalec že več kot tri mesece ni uspel poravnati dogovorjenega obroka.

Slaba posojila so torej posledica slabega predvidevanja o tem ali bo nekdo denar vrnil ali ne. Včasih se zgodi, da posojilojemalec nepričakovano ostane brez službe in tako ne more več odplačevati hipoteke. To lahko nastopi tudi zaradi slabega poslovanja njegovega podjetja, od katerega je odvisno odplačevanje dolga.

Kontroling je podporna dejavnost poslovodstvu

Kontroling ima različne definicije, ki jih različni avtorji razlagajo vsak na svoj način. Nekateri ga obravnavajo v okviru računovodstva, drugi pa gledajo nanj kot na samostojno znanstveno disciplino. S pravilnim kontrolingom lahko zagotovimo dobro poslovanje podjetju, saj se lahko s pravilnimi informacijami ter z natančnimi analizami lahko napove, prihodnost določenega podjetja.

Kontroling je torej način s katerim lahko opravljamo v podjetju različne naloge, ki vključujejo načrtovanje poslovanja, obveščanje o dosedanjih rezultatih, natančno usmerjanje razvoja podjetja ter kontroliranje vseh omenjenih faz. S pomočjo dobrega kontrolinga lahko vodilni spremljajo uresničitev zadanih ciljev.

Kontroling opravljajo tako imenovani kontrolerji, ki skrbijo za preglednost nad financami, procesi ter strategijami in celostno koordinirajo delne cilje in načrte za prihodnost. Kontroling je tako neke vrste krmiljenje, usmerjanje ter vodenje podjetja do dosega dogovorjenih ciljev.