Nekateri prevozi so povsem enostavni, a pogosto se izkaže, da predstavljajo večji izziv kot bi si mislili. To so predvsem mednarodni tovorni prevozi, ki niso zahtevni le s tega vidika, da za prevoz blaga potrebujemo prilagojena prevozna sredstva, temveč se pojavijo težave tudi pri organizaciji prevozov, pri iskanju prevoznikov, ne pozabimo še na carinske postopke in stroške … Skratka, s takšnimi prevozi imamo hitro veliko opravkov, logistika i špedicija zahtevata ogromno časa in pozornosti. Smiselno je delo zaupati strokovnjakom!

Mnogi strokovnjaki se ukvarjajo prav z organizacijo zahtevnih prevozov. Logistika i špedicija predstavljata izziv, ki ga je možno rešiti – prevoze je možno organizirati zelo elegantno in z minimalnimi stroški, a to bo možno le, če poznamo razpoložljive rešitve in znamo priložnosti tudi izkoristiti. Ravno zato so izkušena in zanesljiva podjetja na tem področju še posebej cenjena. Ne pozabimo, da logistika i špedicija zahtevata veliko spretnosti in znanja, tudi dobre mednarodne povezave in seveda izkušnje – ne moremo se zanesti kar na vsakega ponudnika logističnih oziroma špediterskih storitev.

Posebej pomembna bo strokovna pomoč pri zahtevnejših prevozih. Ti so zelo raznoliki, lahko so zahtevni že zaradi narave tovora, lahko pa težave povzročajo carinski postopki ali kakšni drugi dejavniki. Logistika i špedicija v tem primeru ne dopuščata kompromisov in bližnjic, treba bo celoten potek prevozov natančno načrtovati in vnaprej predvideti. Na ta način lahko tudi izkoristimo nekatere možnosti za lažje reševanje morebitnih zapletov. Učinkovita logistika i špedicija olajšata predvsem carinske postopke in stroške, tako da si lahko obetamo učinkovitega poteka mednarodnih tovornih prevozov.

V nekaterih primerih lahko prevoze dokaj enostavno organiziramo tudi v lastni režiji. Če lahko za vse poskrbi kar en prevozni, večjih težav verjetno ne bo. A pogosto to pač ni smiselna opcija in bo veliko bolje za pomoč prositi strokovnjake, ki bodo brez težav opravili tudi zahtevnejše prevoze.