Šolsko delo pogosto predstavlja velik izziv tudi učencem, ki se sicer pridno učijo in tudi v šoli redno opravljajo svoje obveznosti. Nekateri predmeti so namreč precej zapleteni in jih bo brez dodatne pomoči težko povsem osvojiti. Seveda je možno učno vsebino pridobivati na različne načine, med najbolj učinkovite pa gotovo sodijo inštrukcije. Največ uspeha si lahko obetamo pri zahtevnih predmetih, ki dopuščajo uporabo različnih učnih metod in tehnik.

Izstopajo predvsem inštrukcije fizike in matematike. Ta dva predmeta sta med tistimi, ki šolarjem najpogosteje povzročajo težave, bržkone je matematika prav na vrhu tega seznama. Oba omenjena predmeta sta si podobna v možnostih, ki jih ponujajo različni načini poučevanja te snovi. Tako inštrukcije fizike kot matematike omogočajo inovativen pristop k poučevanju, kar je koristno za tiste, ki se pri rednem pouku ne uspejo zadosti seznaniti z učno vsebino. Snov je mogoče predstaviti s praktičnimi primeri in vajami, utrjevanje teorije pa prav tako omogoča več različnih pristopov. Tako imajo inštrukcije fizike in matematike veliko uspeha, saj je možno podajanje snovi prilagoditi različnim tipom učencev.

Podobno velja za nekatere strokovne predmete, čeprav ima vsak med temi svoje specifike. Inštrukcije statistike so na primer zelo priljubljene predvsem med tistimi, ki se s tem predmetom srečujejo v svojem študijskem programu. Statistika je dokaj pogosto vključena v predmetnik programov, ki morda niso ključno vezani na to vsebino ali sploh ne pokrivajo naravoslovne smeri, zato lahko povzroči presenečenje in težave. A na srečo so tudi inštrukcije statistike dokaj učinkovite in lahko zagotovijo dobre rezultate ne glede na to, zakaj pride do težav. Seveda se takšne pomoči poslužujejo tudi študenti, ki sicer nimajo velikih težav, a bi radi dosegli odlične ocene. V tem primeru inštrukcije statistike gotovo pomagajo, saj dopolnijo samostojno delo ter z novim pristopom utrdijo teoretično in praktično znanje.