Dvoriščna vrata so danes že kar obvezen del infrastrukture ob hiši in so del celotnega ograjnega sistema okoli hiše. Njihov osnovni namen je varnost pred nepridipravi, ali pa zgolj zaščita, da nam majhni otroci ne stečejo na cesto. Poleg krilnih dvoriščnih vrat poznamo tudi drsna dvoriščna vrata. Le ta so običajno opremljena z avtomatiko, da je njihovo odpiranje in zapiranje bolj udobno.

Drsna dvoriščna vrata so lahko samonosna ali na vodilih. Samonosna drsna dvoriščna vrata za drsenje ne potrebujejo vodila v tleh. Tako je montaža enostavna, saj ne potrebujemo razkopavati tal. Drsenje zagotavljajo ležajna kolesa po tekalnem vodilu, ki je v sklopu vrat. Samonosna drsna vrata so montirana dovolj visoko, da njihovo odpiranje nemoteno tudi v primeru peska ali snega. Drsna dvoriščna vrata na vodilih drsijo po vodilih, ki so montirana v tla. Zato je dobro, da o njihovi montaži razmislimo dovolj zgodaj, da nimamo že fino obdelanih tal.

Zapornice nam omogočajo nadzor parkiranih vozil

Z vedno večjim številom avtomobilov, narašča tudi potreba po parkirnih mestih. Da ne prihaja do tako imenovanega divjega parkiranja, pa zapornice omejujejo dostop do številnih javnih in zasebnih parkirišč. Osnovni namen zapornic je, da omogočajo nadzor kdo lahko zapelje na določeno območje in kdo ne. To območje je lahko v lasti različnih podjetij, garaž, stanovanj ali parkirišč. Na drugi strani pa gre lahko za individualno zapornico za eno samo parkirno mesto.

Ohišje zapornic je pocinkano in prašno barvano, medtem ko je sama zapornica običajno iz aluminija. Tam kjer prehodnost ni pogosta, zapornice lahko odpiramo ročno. V podjetjih lahko z zapornico upravlja vratar ali varnostnik. Kjer pa je prehodnost zelo pogosta, pa so običajno avtomatske zapornice. Le te se odpirajo s pomočjo daljinca ali pa kartice. Posebna skupina zapornic so potopni stebrički, ki so primerni predvsem za peš cone, saj s svojimi premiki ne ogrožajo pešcev.